Prodej zábavní pyrotechniky, ohňostroje, e-shop se zábavní pyrotechnikou

rozšířené vyhledávání

 • Římské svíce

  Římské svíce


  V této kategorii naleznete craclingové efekty, barevné světlice nazvané římské svíce. Jedná se o pyrotechnické předměty podlouhlého tvaru tyče, které po zapálení postupně vystřelují různobarevné případně rachotivé světličky do výšky až 5-20m. Římské svíce
 • Pochodně - fontány

  Pochodně - fontány


  V kategorii pochodně - fontány naleznete pyrotechnické výrobky jako jsou různé gejzíry a vulkány, pochodně, s různými počty tub. Po zapálení začnou s fontány sršet stříbrné nebo zlaté jiskry od 30 cm až do výšky 2,5 metrů. Pochodně - fontány
 • Kompakty - baterie

  Kompakty - baterie


  V této kategorii naleznete výrobky se sérií jednotlivých výmetnic (tubusů), které jsou propojeny zápalnicí. Z jednotlivých tubusů jsou postupně za sebou vystřelována efektová pouzdra a ve výšce 15–45 metrů vytvářejí různé světelné a zvukové efekty. Kompakty - baterie
 • Petardy - dělobuchy

  Petardy - dělobuchy


  V této kategorii naleznete výrobky se světelným a zvukovým efektem jako jsou škrtací petardy, megatřesky, dělobuchy, petardy s knotem, petardy s dvojím výbuchem, španělské mušky. Výrobky se zapalují škrtnutím o škrtátko zápalek, poté se odhazují. Petardy - dělobuchy
 • Kulové pumy

  Kulové pumy


  V kategorii kulové pumy naleznete nejefektnější pyrotechnické výrobky s výškovým efektem. Odpalují se jednotlivě z přiložených moždířů ( koule se vkládá do moždíře a přetlakem je vystřelena do různé výšky kde exploduje ), vytváří různobarevné efekty. Kulové pumy
 • VULKÁNY - GEJZÍRY

  VULKÁNY - GEJZÍRY


  V této kategorii naleznete pyrotechnické výrobky jako jsou různé gejzíry a vulkány s různými počty tub. Po zapálení začnou s fontány sršet stříbrné nebo zlaté jiskry od 30 cm až do výšky 2,5 metrů. Často jsou sloupy jisker obohaceny barevnými světličkami. VULKÁNY - GEJZÍRY
 • Rakety

  Rakety


  Pyrotechnické výrobky, které jsou složené z motoru, efektového pouzdra a stabilizátoru ( špejle, dřevěná tyčka ). Odpalují se z lahve nebo trubky. Po odpálení rakety vylétnou vzhůru a podle typu můžou při výstupu hvízdat atd. Rakety
Produkty
Dle nebezpečnosti
Volně prodejné Volně prodejné
Od 18 let Od 18 let
Od 21 let Od 21 let
S průkazem S průkazem
Menu zboží
Nejprodávanější

Zápalná šnůra zelená 3mm točená

Klasická pyrotechnická zápalnice, cena za 1m, n...
8 Kč / (0,3€)
TN:
detail Zápalná šnůra zelená 3mm točená

Fotbalová pochodeň

BENGÁLSKÝ OHEŇ , Pochodeň - oheň používaný...
45 Kč / (1,66€)
TN: II.
detail Fotbalová pochodeňdetail Fotbalová pochodeň

Výbuška Černá smrt 4kusy

Nejsilnější petarda volně prodejná na našem trhu...
250 Kč / (9,24€)
TN: III. CE
detail Výbuška Černá smrt 4kusy

DĚLOBUCH EXTRA SILNÝ

Civilní imitace ručního granátu - extra silný...
145 Kč / (5,36€)
TN: III.
detail DĚLOBUCH EXTRA SILNÝ

Palník pilulový elektrický 100cm

určeno pro zážeh ohňostrojů, pyrotechnických...
15 Kč / (0,55€)
TN:
detail Palník pilulový elektrický 100cm

Ruční vrhače ROS

Ruční vrhače - granátomety, určené pro civil...
80 Kč / (2,96€)
TN:
detail Ruční vrhače ROS
Novinky

Nové zboží v nabídce!

Do naší nabídky zábavní pyrotechniky jsme přidali další zboží...
24.04.2013 / číst

Nová pyrotechnika

Nezapomeňte shlédnout novinky našeho sortimentu e-shopu prodej-pyrotechniky.cz ...
21.02.2012 / číst

Volně prodejná zábavní pyrotechnika

Nabízený sortiment zábavní pyrotechniky je rozlišen dle příslušných tříd nebezpečnosti...
07.01.2011 / číst
Nacházíte se: Úvod / Praktické informace
zpět

Praktické informace


Zábavní pyrotechnika jsou pyrotechnické výrobky, které obsahují různé chemické sloučeniny a směsi, jež po zapálení vybuchují či vytvářejí zvukové či světelné efekty.


Zvukové efekty vytváří zejména petardy či tzv. dělové rány (lidově „dělobuchy“), mezi světelné pak patří prskavky, světlice, světelné kaskády či přízemní rotující výrobky. Zábavně-pyrotechnické výrobky obsahují okysličovadla (dusičnany, chlorečnany) a hořlaviny (uhlí, síra či práškové kovy – hořčík, hliník, železo, ale také např. cukry, plasty či pryskyřice).


Historie pyrotechniky se začala vyvíjet v Číně a souvisí s objevením černého prachu. Zábavná pyrotechnika od doby jejího vzniku slouží mnoha lidem po celém světě. V počátku jejího užívání docházelo k četným zraněním a požárům. Postupně začala vznikat různá opatření směřující k větší bezpečnosti při používání výrobků zábavné pyrotechniky. Vznikaly nové a bezpečnější výrobky a zákonná regulace zajistila i nutnou míru ochrany při jejich používání. Obdobně tomu bylo i u nás. Dříve se v Čechách zábavná pyrotechnika vyráběla tajně podomácku, čemuž odpovídaly i výsledky jejího použití - vznikaly výbuchy a požáry, zranění, dokonce i smrtelná. Aby bylo těmto událostem v co možná největší míře zabráněno, přistoupil stát k zákonnému opatření, jehož výsledkem jsou povinné zkoušky a ověření výrobků zábavné pyrotechniky v Českém úřadě pro zkoušení zbraní a střeliva.


Na vybraných vzorcích Úřad zkouší a ověřuje plnění podmínek pro jejich bezpečné použití - zejména:

 • manipulační a dopravní bezpečnost
 • odolnost proti mechanickému poškození pádem
 • způsobilost použití při různých teplotách
 • fyzikální a chemickou stabilitu
 • povolený obsah pyrotechnických složí a výbušnin pro uvedenou třídu nebezpečnosti.

 

 

K jejich řádné identifikaci na trhu se posuzuje vzhled, celistvost obalu a údaje na obalu včetně návodu na použití. Za důležité kritérium spolehlivosti se pokládá i tzv. zpoždění od zážehu do funkce pyrotechniky. Vlastní funkce a efekty musí být pravidelné, nepřerušované a nesmí ohrozit své okolí.
Dále Úřad zkoumá a ověřuje, zda jsou plněna systémová opatření u dovozce nebo výrobce, která zajistí trvalou bezpečnost výrobků dodávaných na trh.
Na závěr zkoušek a ověření je fotografické dokumentace a následně je vydán certifikát. Pyrotechnické výrobky Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva má za povinnost dohlížet na bezpečnost pyrotechnických výrobků v České republice. Zákonné předpisy upravují postup, podle kterého mohou dovozci, výrobci a distributoři poskytovat široké veřejnosti výše uvedené výrobky pyrotechniky k prodeji.

 


Vyhláška ČBÚ č. 174/1992 Sb. člení pyrotechnické výrobky do jednotlivých kategorií a současně stanoví kriteria přípustnosti pro manipulaci s nimi. Pyrotechnické výrobky se podle účelu použití člení jednak na pyrotechnické výrobky pro zábavné účely, např. fontány, římské svíce, rakety, petardy apod., jejichž smyslem je vytvořit světelné, hlukové a dýmové efekty, využívané zejména při ohňostrojích. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Pyrotechnika a výbušniny Další skupinou jsou pyrotechnické výrobky pro technické účely, tedy výrobky používané např. automobilovým a leteckým průmyslem, záchranné prostředky pro horolezectví, plavbu, signalizaci apod.. Jejich účelem je sloužit člověku jako pomocný technický prostředek pro jeho aktivity. Výbušniny Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva zajišťuje odborné činnosti, při kterých posuzuje, zkouší a ověřuje zejména výbušné předměty. Jedná se hlavně o posuzování jednotlivých parametrů, které souvisí s jejich účelem použití a zatřídění. Úřad provádí také expertizní činnosti. Legislativa Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů Vyhláška MPO č. 313/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 156/2000 Sb. Vyhláška ČBÚ č. 246/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky pro povolování výbušnin, výbušných předmětů a pomůcek do oběhu a jejich přezkušování ve znění vyhlášky č. 60/2002 Sb. Vyhláška ČBÚ č. 174/1992 Sb., která stanovuje podrobnosti o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb. a zákona č. 206/2002 Sb.


ČASTO KLADENÉ OTÁZKY :


Co znamenají třídy nebezpečnosti, jak se řadí ?


Pyrotechnické výrobky pro zábavní použití jsou zařazeny podle stupně nebezpečnosti do tříd I, II, III. Pyrotechnické předměty pro technické účely jsou zařazeny podle stupně nebezpečnosti do podtříd T0 a T1. Výbušné předměty jsou zařazeny do třídy IV a podtřídy T2 a vztahují se na ně zvláštní předpisy pro výbušniny.


Rozdělení pyrotechniky podle tříd nebezpečnosti ?


Třída I : Pyrotechnika volně prodejná ( dětská pyrotechnika ) - prskavky, kapsle do pistolí, malé tyčinky s barevnými plameny, malé rotující a létající předměty ( včelky, vosičky, čmeláci, piruety, ohnivá kolečka ), malé fontánky, bouchací kuličky, bouchací provázky a vystřelovací konfety.


Třída II : Pyrotechnika prodejná od 18ti let ( ostatní zábavná pyrotechnika ) - kompaktní baterie, kulové pumy, petardy, fontány, rakety


Třída III, IV : Pyrotechnické zboží, se kterým může manipulovat pouze proškolená osoba vlastnící průkaz odpalovače ( prodej je podmíněn předložením platného průkazu odpalovače ohňostrojů ! )


Ostatní výbušniny : u výbušných předmětů je prodej dále vázán na povolení Českého báňského úřadu


POZOR ! Při objednání třídy III. a IV. bude kupující vyzván k předložení průkazu odpalovače ohňostrojů, oskenovaný průkaz je možno poslat pošlou, emailem, faxem...až po předložení patřičných dokumentů bude zboží expedováno – vydáno ( to samé platí i v v případě osobního odběru v kamené prodejně ).


 

Od 1.7.2010 vešel v platnost nový zákon 148/2010 Sb. o prodeji pyrotechnických výrobků. pyrotechnika bude řazena do kategorií 1,2,3, a to takto :
 

 1. Kategorie / původně I. třída - volně prodejná bez omezení / nově - prodej od 15-ti let
 2. Kategorie / původně II. třída - prodejná od 18-ti let / prodej od 18-ti let zachován
 3. Kategorie / původně III. třída - prodej pouze s průkazem odpalovače ohňostrojů / nově - prodej od 21 let, bez průkazu OO.
   

Všechny tyto změny se týkají pouze nových výrobků, které budou nově schváleny podle evropských směrnic a budou označeny symbolem CE a danou kategorií.
 

Na výrobky označené třídou nebezpečnosti se vztahuje starý zákon s přechodným obdobím cca do roku 2013. V prodeji již nyní výrobky s označením CE + doprodej zásob dle staré vyhlášky.

 


Je Vámi nabízená pyrotechnika bezpečná ?


Samozřejmě ano, při dodržení návodu k používání a dodržení doby spotřeby, jsou tyto výrobky bezpečné a není nijak ohrožena bezpečnost osob a majetku ( je nutno si však uvědomit, že se jedná o pyrotechnický výrobek - hořlavinu a je nutno s ním podle toho zacházet ! ).


Je bezpečná přeprava - doprava ?


Pyrotechnické předměty (třídy I, II a III a podtřídy T0 a T1 jsou nebezpečné především požárem a při dodržení návodu k používání neohrozí výbuchem. Výrobky jsou dle (§ 2 vyhlášky ČBÚ 174/1992 Sb.), konstruovány tak, aby při dopravě a manipulaci byly bezpečné, zejména jsou zabezpečeny proti nežádoucímu zapálení.


Kdy mohu zakoupený výrobek použít ?


Pořadatel malého ohňostroje nemá ohlašovací povinnost ( jestliže pořádá ohňostroj na svém pozemku ), ale pokud konání ohňostroje obecnímu úřadu ohlásí rozhodně nic nepokazí. Ohňostroj musí být odpálen do 22 hodiny, pokud se nedohodnete s obecním úřadem na výjimce. Nesmí být ohroženo zdraví ani majetek osob. V případě velkých ohňostrojů není na škodu informovat obecní hasičský sbor.


ZÁKONY a VYHLÁŠKY :


Vyhláška ČBÚ 174/1992 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi : k nalezeni zde 01.07.2010 vešel v platnost nový zákon č.148/2010 Sb., kterým se mění zákon 156/2000 Sb. o pyrotechnice. Tady odkaz PDF ( máš ve složce ).
 
jsme na Facebooku Doprava zdarma Výhody nákupu
Rychlý kontakt Menu
GENERAL ARMY, spol. s.r.o
ul. Pionýrů 839
73801 Frýdek-Místek
Czech Republic
telefon +420 558 638 206
mobil +420 737 465 465
telefon +420 558 638 206
e-mail obchod@pyro-shop.cz
skype armyshopiva
icq 391-684-575
O společnosti / Obchodní podmínky / Jak nakupovat / Reklamační řád / Praktické informace / Fotogalerie / Kontakty

© General army, spol. s.r.o. 2010. Vyrobilo Eline.cz